Aktualności

Informacja dot. III naboru do projektu zintegrowanego

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24  września 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się trzecia rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

 

W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.

Limit wniosków:  250

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

 

W ramach Poddziałania 3.2.2. „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.

Limit wniosków:  50

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

Zapraszamy!!!

Przejdź na początek