Aktualności

Projekt zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie”

PRZYPOMINAMY, iż II nabór do projektu zintegrowanego pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” rozpocznie się dnia 27 sierpnia 2021 r.
o godz. 8.00
 za pośrednictwem strony internetowej www.bon-szkolenie.pl.

          

            W ramach Poddziałania 3.2.1 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”.

Limit wniosków w II naborze: 300.

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

           

            W ramach Poddziałania 3.2.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe”.

Limit wniosków w II naborze: 50.

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

                                                                     

Partnerami w projekcie jest Miasto Suwałki, Miasto Grajewo, Powiat Grajewski, Powiat Moniecki, Powiat Sejneński, Powiat Suwalski.

 
Przejdź na początek